FANDOM


A Edit

 • afrikans = afrikaans
 • agt = ag
 • akse = byl
 • aksel = skouer
 • al = al/alles
 • al man = almal
 • al sted = oral
 • al tid = altyd
 • alvan = altyd
 • alvar = oral
 • alvat = alles
 • alve = almal
 • and = en
 • are = wees
 • arm = arm
 • ask = as (van gebrande hout)
 • at = daardie
 • av = van
 • av vilk man = wie se/wie sin
 • avend = gebeurtenis
 • avendmal = aandete

B Edit

 • bar = net
 • ben = been (wat jy meer stap)
 • birk = berk
 • bite = byt
 • blits = donderweer
 • blive = bly
 • blu = blou
 • blud = bloed
 • bok = maag
 • bröd = brood
 • bruder = broer
 • bruke = gebruik
 • brust = bors
 • bue = bou
 • buk = boek
 • dag = dag
 • dal = vallei
 • dan = dan
 • danisk = deens
 • dar = daar
 • dat = daardie
 • de = die
 • del = stuk/deel
 • den = dan
 • denke = dink
 • di = hulle
 • ding = ding
 • dir = dier
 • dis = hierdie
 • dis ding = hierdie
 • dis man = hierdie mens
 • dis mang = soveel
 • dis mot = so
 • dis sted = hier
 • dis tid = nou
 • dogter = dogter
 • dok = maar
 • donder = donderweer
 • dorn = doring
 • döe werkwoord = die
 • dör = deur/hek
 • dörid = sterf
 • döt = dood
 • dröme werkwoord = droom
 • dröming naamwoord = droom
 • druke = druk
 • du = jy
 • dumel = duim
 • düf = dief
 • düp = diep
 • dür = duur
 • dütisk = duits

E Edit

 • ed = bietjie
 • ed ding = iets/enigiets
 • ed man = iemand
 • ed mot = op enig ander manier
 • ed sted = iewers
 • ed tid = partykeer/enige tyd/ooit
 • edfur = vir een of ander rede
 • evar = iewers
 • evat = iets/enigiets
 • edve = iemand
 • ef = as
 • ek = ek
 • eld = oud
 • elv = elf
 • en = 'n
 • en (nommer) = een
 • englisk = Engels
 • er = of
 • erd = aarde
 • esk = as (stof)
 • ete = eet
 • eting = kos

F Edit

 • fader = vader
 • fale = val
 • falsk = onwaar
 • fare = ry
 • farsöke = probeer
 • farstae = verstaan
 • farv = kleur
 • fe = bees
 • fegte = veg/stryd/baklei
 • fem = vyf
 • finde = kry
 • finger = vinger
 • fir = vier
 • fisk = vis
 • fjolblu = violet
 • fjolröd = pers
 • flesk = vleis
 • flüge = vlieg
 • flüje = vlieg (dier)
 • foe = kry/ontvang
 • fogel = voël
 • folk = volk
 • forbild = voorbeeld
 • föle = voel
 • frege = vra
 • frend = vriend
 • fri = vry/gratis
 • frigsdag = vrydag
 • fuks = jakkals
 • fur dis grund = vir hierdie rede
 • fur ni grund = vir geen rede
 • fur vilk grund = hoekom
 • fut = voet
 • füle = volmaak
 • für = vuur
 • fürke = bang/vrees

G Edit

 • gae = gaan
 • gel = geel
 • gelgrön = geelgroen
 • gelrod = oranje
 • give = gee
 • glad = bly (emosie)
 • grid = gulsig
 • gripe = gryp
 • grot = groot
 • grotfader = oupa
 • grotmuder = ouma
 • grön = groen
 • gröte = groet
 • gru = grys
 • grup = groep
 • gud = goed

H Edit

 • hagel = hael
 • haj = haai
 • hak = ken (lyfstuk)
 • hals = nek
 • han = hy
 • hand = hand
 • har = hier
 • harfur = vir hierdie rede
 • hate = haat
 • have = het
 • hel = heel/hele
 • helpe = help
 • hert = hart
 • hervst = herfs
 • hete = geroep word
 • himel = lig/hemel
 • hit = dit
 • hog = hoë
 • holt = hout
 • höre = hoor
 • hövd = kop
 • hud = vel/pels
 • hun = sy
 • hund = hond
 • hundred = honderd
 • hur = hoe
 • hus = huis

I Edit

 • insted = in plaas van
 • is = ys
 • islandisk = ysland

J Edit

 • ja = ja
 • jar = jaar
 • je = julle
 • jen = daardie
 • jen mang = soveel
 • jen mot = so
 • jen sted = daar